ŽIVÝ ČLOVEK

Ako slobodná a suverénna bytosť.

Čím ďalej tým viac sa otvára otázka uvedomenia ľudstva o stave v ktorom žije. Keďže sme sa narodili všetci ako sebe-rovní, kto určil a udelil autoritu a postavenie na jednej strane a úlohu otroka na strane druhej? Túžba a sila ľudstva dosiahnuť spravodlivosť, rovnosť a slobodu je obrovská a či je to vôbec možné u rasy človeka, ukáže len čas.

Prirodzený zákon a zákon prírody

Človek odklonený takmer od všetkého prirodzeného začal trpieť viac a viac a to po každej stránke svojej existencie. Pôvodne prišiel zažiť na túto Zem spokojnosť a šťastie, dostalo sa mu však oveľa viac nešťastia a otrockého spôsobu života. Nájdeme odpovede skôr, ako naša civilizácia pokorí seba samú?