O NÁS

Naše združenie prináša osvetu zdravia, zdravého životného štýlu a zdravého myslenia, ktoré sú dôležité pre správne rozhodovanie ľudí. Je podľa nás nevyhnutné naučiť sa orientovať v tom, čo je pre nás v dnešnom svete prospešné a čo nie. Postupne precitáme do reality, kde zisťujeme, že svet, v ktorom žijeme, nie je ani zďaleka takým ideálnym, za aký sme ho považovali.

Aktivity OZ ZDRAVIE ĽUĎOM sú trochu iné, ako sme bežne naučení. Vzdelávame ľudí o tom, ako odhaľovať klamstvá a manipulácie v tom, čo nás učia o našej histórii, v tom, čo nám hovoria o (p)otrave, ktorú nám ponúkajú ako bežnú a aj v tom, ako rafinovane odkláňajú našu pozornosť od tradícií našich predkov a od zachovania etiky v zdravej spoločnosti suverénnych Živých ľudí. Mnohým ľuďom nezáleží na našej suverenite, slobode, zdraví, šťastí, spokojnosti a radosti, pre ktoré sme sa narodili a na ktoré máme svoje prirodzené ľudské práva.

Našimi spolu-projektami sú aj klinika celostného zdravia v Nitre, ako aj projekt zdravej výživy, reštaurácie založenej na báze celistvej rastlinnej stravy. Spoluzakladateľmi OZ ZDRAVIE ĽUĎOM sú Ján Hubinský a Zuzana Verešová. Združenie vzniklo v roku 2020.

Ján Hubinský

Rodák z Topolčian, dlhoročný svetobežník, aktuálne žijúci v Nitre.

Práci s ľuďmi ohľadom zdravia  životného štýlu sa venuje viac ako 30 rokov. Počas svojej životnej cesty zavítal do takmer 30tich krajín sveta a nadviazal aj spoluprácu so svetovou špičkou v oblasti naturálnej medicíny, klinickej, alebo liečivej výživy založenej na báze celistvej rastlinnej stravy. Dlhé roky prežil v Nemecku a v Austrálii.

ZDRAVIE ĽUĎOM zoskupuje projekty, ktorých je on sám tvorcom a to projekt kliniky celostného zdravia a reštaurácie zdravej výživy, oboje v Nitre. Celkovo je zastáncom spravodlivosti voči všetkým živým tvorom na zemi a uznávačom základných a prirodzených práv človeka.

Zuzana Verešová

Rodáčka z Nových Zámkov, aktuálne žijúca v Nitre.

Vyštudovaná ekonómka, obdarovaná schopnosťou rozumieť hlbšej podstate ľudskej duše a načúvaniu jej odkazom. je manažérkou reštaurácie zdravého stravovania PÁNI BAKLAŽÁNI v Nitre a zároveň aj konzultantkou psychosomatiky na klinike celostného zdravia STUDIO IQ, taktiež v Nitre.

S hlbokým vnímaním humanitných potrieb v našej spoločnosti, sa rovnako aktívne venuje organizovaniu podujatí v prospech ľudí.